Regulamin zawodów na sezon 2022

W dziale „Do Pobrania” dostępny jest już regulamin zawodów na ten sezon. W stosunku do ubiegło rocznych zawodów nastąpiło w nim kilka zmian.

Z rozgrywanych konkurencji znika pistolet  w kalibrze makarowa w jego miejsce wchodzi nowa konkurencja „pistolet maszynowy”. W tej konkurencji mogą brać udział zarówno zawodnicy posługujący się historyczną bronią (PPSZ41; PPS43; MP40 itp.), współczesnymi pistoletami maszynowymi (BRS99; PM06) jak również karabinkami PCC.  Pod warunkiem zachowania ograniczeń regulaminowych. Odległość strzelania 25m, tarcza pistoletowa, liczonych jest 10 najlepszych strzałów z 13 wykonywanych.

Kolejną istotną zmianą jest handikap w konkurencji „strzelba dynamiczna – SD7” dla strzelców korzystających ze strzelb „łamanych” (np. bock,
dubeltówka, pojedynka), polegający na odjęciu 0,3 sekundy od każdego strzału.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem.
 

Dodaj komentarz