Poniżej aktualne REGULAMINY strzelań dynamicznych -
Proszę, aby wszyscy biorący udział w strzelaniu dynamicznym koniecznie zapoznali się z nimi

IPSC Pistolet

IPSC Strzelba

IPSC Karabin

3GUN wg PZSS na dzień 20.02.2018