Nazwisko, I.

Złoto

Srebro

Brąz

Korpalski, A. (14)

Pietrzak, P. (13)

Krzemieniecki, E. (11)

Jerominko, J. (8)

Mierzwiński, R. D. (8)

Gawarkiewicz, R. (7)

Kołata, M. (7)

Tokarski, S. (6)

Krzemieniecki, R. (5)

Szulewski, P. (5)

W zestawieniu są tylko zawodnicy którzy zdobyli min. 5 medali.